Samantha Sint Nicolaas kreeg op 24 augustus de Johanna Naberprijs 2019 voor haar scriptie over de Nederlandse feministe en spionne Etta Palm d'Aelders. Deze prijs voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis, wordt uitgereikt door de VVG en Atria en is aan haar zeventiende editie. 

De scriptie heeft de titel Letters from 'een Vriendinne van de Waarheid’. Etta Palm d’Aelders, citizeness-ship and the public sphere, 1788-1798. Sint Nicolaas wint hiermee een bedrag van 500 euro en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

 

 

Verrijkt beeld

Etta Palm d’Aelders is in de historiografie steeds neergezet als een intrigante, een dubbelspion. Dit beeld is verrijkt door de masterscriptie van Samantha Sint Nicolaas. “Samantha Sint Nicolaas weet d’Aelders overtuigend te analyseren als iemand die zich bewoog te midden van de ambivalenties en turbulenties van gender, burgerschap en natievorming uit die periode”, concluderen Geertje Mak (Radboud Universiteit), Gita Deneckere (UGent) en Kim Bootsma (winnares vorig jaar) in hun juryverslag.

De masterscriptie waarmee Samantha Sint Nicolaas haar opleiding aan de Universiteit Utrecht afsloot, onderscheidt zich ook in de gekozen stijl die volgens de jury “vernieuwend en gewaagd” is. “Het is niet zozeer een empirisch onderbouwd betoog van een probleemstelling die in de inleiding naar voor wordt gebracht. Eerder wordt het bronmateriaal gelezen tegen het licht van een breed en boeiend veld van recente literatuur waarin de genderdimensie een prominente plaats krijgt. De brieven van Palm worden ingenieus verweven in de historiografische discussies.”


Etta Palm d’Aelders

Etta Palm d'Aelders (Groningen, april 1743 – Den Haag, 28 maart 1799) was een Nederlands feministe, courtisane en spionne die tijdens de Franse Revolutie bekendheid kreeg als voorvechtster van de rechten van de vrouw.

“Etta Palm, zo laat Sint Nicolaas zien, was in meerdere opzichten een liminale figuur: zij was (…) iemand met twee vaderlanden, twee nationaliteiten, die nota bene met elkaar in oorlog waren. Mooi laat Sint Nicolaas zien hoe de Republiek der Letteren waarmee vrouwen de publieke ruimte konden betreden en deel konden uitmaken van een intellectuele, maatschappij betrokken gemeenschap in die periode transformeerde naar op nationaliteit gebaseerde vormen van gemeenschap. Sint Nicolaas analyseert voortreffelijk de retoriek die D’Aelders gebruikt om haar bemoeienis als burgeres te kunnen legitimeren.”


Uitreiking

Juryvoorzitster Geertje Mak reikte de prijs uit tijdens de slotsessie van de Historicidagen 2019 in Groningen, die in het teken stonden van de inclusieve geschiedenis.

Over de Johanna Naberprijs

Naar de jaarlijkse Johanna W.A. Naberprijs dingen afstudeerscripties mee op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis, gemaakt aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Doel van de in 1989 ingestelde prijs is het bevorderen van onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis. De prijs bedraagt € 500,- en is genoemd naar Johanna W.A. Naber (1859-1941), auteur van talrijke historische studies en een van de oprichters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (1935), de voorloper van Atria.

Je vindt hier de lijst winnaars van de prijs.