Historica algemeen

De VVG wil artikelen van Historica. Tijdschrift voor gendergeschiedenis toegankelijker maken voor een groter publiek. Daarom gaat de VVG oude jaargangen van Historica op de website publiceren (voor een voorbeeld zie: 2013, no. 3). De VVG heeft haar uiterste best gedaan om de auteurs en andere rechthebbenden te benaderen voor toestemming voor het digitaliseren en online plaatsen van de Historica-artikelen, maar heeft niet iedereen kunnen achterhalen. Auteurs die hierover vragen hebben of bezwaar willen maken tegen deze digitale publicatie kunnen zich melden bij de VVG via historica [a] gendergeschiedenis.nl. Indien u voor 1 oktober 2018 geen bezwaar heeft gemaakt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat.

Historica pakt in 2019 uit met een themanummer over de strijd om het vrouwenkiesrecht. Lange tijd werd in Nederland 1917 aangehouden als het jaar waarin Algemeen Kiesrecht werd ingevoerd als onderdeel van de Pacificatie, die een mijlpaal in de geschiedenis heette te zijn. Maar was er eigenlijk wel sprake van Algemeen Kiesrecht in 1917? Voor mannen én voor vrouwen? Was de Grondwetswijziging niet een grote teleurstelling voor de vrouwenkiesrechtstrijdsters? Uiteindelijk heeft het met dank aan de mislukte revolutie van Troelstra niet lang meer geduurd en werd in 1919 alsnog het algemeen actief en passief vrouwenkiesrecht in de kieswet vastgelegd, waarmee Algemeen Kiesrecht dus echt een feit was. De nationale viering van 100 jaar Algemeen Kiesrecht heeft zich voor het eerst in honderd jaar aan dit inzicht aangepast met de keuze voor het jaar 2019. Om deze feestelijke herdenking te onderstrepen wil Historica de focus leggen op de fascinerende strijd om het vrouwenkiesrecht, waarbij ook aandacht is voor de gelijktijdige en latere strijd om politieke vertegenwoordiging in de koloniën en van koloniale subjecten, ingezetenen van het koloniale Nederland.

Dank voor uw bestelling! Deze is zojuist verzonden, u ontvangt een kopie van uw bestelling op het door u opgegeven emailadres.

 

U kunt een los nummer van Historica bestellen door onderstaand formulier in te vullen of een mail te sturen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Losse nummers kosten €7,- per stuk, en €10,- voor het extra-dikke themanummer over vrouwenkiesrecht (Historica nr. 2, 2019). Dit bedrag dient gestort te worden op:
NL94 INGB 0004 1029 80 (BIC-code: INGBNL2A)
ten name van VVG
Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam

Na ontvangst van uw storting zenden wij u zo spoedig mogelijk het gewenste nummer/de gewenste nummers.
U kunt ook altijd bellen met ons secretariaat, telefoonnummer 020-665 08 20.

* U kunt meerdere nummers en jaargangen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u de nummers en jaargangen aanklikt.

 

Jaargang
Nummer*
   
Op naam van *
Naam*
Adres *
Postcode *
Plaats *
E-mailadres*
Telefoonnummer 
* = verplicht veld
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Heeft u een goed idee voor een artikel of zou u zelf een artikel willen schrijven voor Historica, neem dan contact op met de redactie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)!


Algemeen

Lengte van de artikels

- 7 pag. = max. 5500 woorden
- 6 pag. = max. 4700 woorden
- 5 pag. = max. 3850 woorden
- 4 pag. = max. 3100 woorden
- recensie (1 pag.): 700 woorden

Een artikel heeft een titel, ondertitel, een korte lead (pakkende introductie die aan het artikel voorafgaat, ca. 100 woorden) en enige tussenkopjes (op één niveau).

Daarnaast ontvangen we graag een abstract (korte samenvatting) in het Nederlands en in het Engels, elk maximaal 100 woorden.

Aan het einde van de tekst volgen een of twee zinnen personalia van de auteur, met daarin in elk geval naam, geboortejaar, functie, e-mailadres.

Een artikel bevat illustraties met onderschriften en bronvermelding. Digitaal aangeleverde illustraties worden bij voorkeur weggeschreven als tif-bestand (eventueel als JPEG) en gescand op minimaal 300 dpi en grootte minimaal 350 KB.

 • Artikel van 5.500 woorden (zeven pagina’s): vijf illustraties
 • Artikel van 4.700 woorden (zes pagina’s): vier illustraties
 • Artikel van 3.850 woorden (vijf pagina’s): vier illustraties
 • Artikel van 3.100 woorden (vier pagina’s): drie illustraties
 • Recensie van 700 woorden (1 pagina): illustratie cover boek

Aanlevering van kopij: per e-mail naar het redactieadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deadlines voor inzending:

 • februarinummer: 1 oktober
 • juninummer: 1 februari
 • oktobernummer: 1 juni

De auteur geeft toestemming voor publicatie van het artikel of recensie in ’Historica, tijdschrift voor gendergeschiedenis’, zowel voor de papieren versie van het tijdschrift als voor een mogelijke digitale publicatie (‘open access’) online, op de website van de VVG.

 

Referenties:

 • Noten
  Historica werkt met eindnoten: maximaal 20 voor een artikel van 3.100 woorden, maximaal 25 voor een artikel van 3.850 woorden, maximaal 30 voor een artikel van 4.700 woorden en 35 voor een artikel van 5.500 woorden.

Titelbeschrijving boek
Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952 (Meppel-Zwolle 1992) 2-23.

Titelbeschrijving artikel in een verzamelbundel
Dekker, ‘Vrouwen in middeleeuws en vroegmodern Nederland’, in: G. Duby en M. Perrot (red.), Geschiedenis van de vrouw III. Van Renaissance tot de moderne tijd (Amsterdam 1992) 415-443, aldaar 420-421.

Titelbeschrijving artikel in een tijdschrift
Bollen, ‘Gezocht: M/V in de geschiedenisles’, Historica 34:3 (2011), 3-9, aldaar 4.

Titelbeschrijving archiefstuk
Archiefhoudende instantie, naam archiefbestand of collectie, inventarisnummer, zo mogelijk titel en foliovermelding (recto/verso).
Algemeen Rijksarchief Brussel, Manuscrits divers, inv. nr. 203, ‘Notes’, f. 12v-19r.

Websites
Miller, ‘Review of Rattigan, Clíona, "What Else Could I Do?" Single Mothers and Infanticide, Ireland 1900-1950’, http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=35076 (geraadpleegd 23 augustus 2016).

of met een DOI (Digital Object Identifier):
Karel Davids, ‘River Control and the Evolution of Knowledge: A Comparison between Regions in China and Europe, c. 1400-1850, Journal of Global History 1:1 (maart 2006) 59-79. doi: 10.1017/S1740022806000040.

 • Verkorte weergave noten bij herhalingen
  Achternaam auteur of naam archiefbestand, eerste woorden titel, X-X.
  Etty, Liefde is, 12.
  Dekker, ‘Vrouwen in middeleeuws en’, 415-443.

 • Hoofdlettergebruik
  In Engelse titels worden alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter geschreven. In Nederlandse titels niet. Uitzondering: in titels van tijdschriften worden zelfstandig naamwoorden altijd met een hoofdletter geschreven (Arts en Auto).

 

Huisstijl

 • Spelling
  Wij volgen de spelling van de Woordenlijst der Nederlandse Taal, oftewel het Groene Boekje.

 • Getallen
  Getallen van een tot met twintig voluit, evenals ronde getallen; alle andere getallen in cijfers. Dus: twaalf, 38, veertig, honderd, jaren zeventig, negentiende eeuw, 44e president
  Duizendtallen met een punt: 4.285.

 • Citaten staan tussen dubbele aanhalingstekens (“en ”), in andere gevallen worden enkele aanhalingstekens (‘ en ’) gebruikt.
  Citaten uit andere talen dan het Nederlands en Engels graag vertalen. Het citaat in de oorspronkelijke taal kan in een noot.
  Citaten moeten zijn voorzien van een bronvermelding

 • Cursief
  -
  Cursief mogen woorden die nadruk krijgen (spaarzaam!), termen in een andere taal, titels van boeken en films, namen van schepen.
  - Gebruik in je tekst geen vetgedrukte letters of hoofdletters om nadruk te leggen.

 • Afkortingen
  - Geen afkortingen gebruiken zoals ‘etc.’, ‘e.d.’, ‘bijv.’.
  - Afkortingen van organisatienamen, onderwijsvormen enzovoort zijn natuurlijk wel toegestaan, schrijf ze de eerste keer waar nodig (tussen haakjes) voluit.

 • Geografische namen
  Volgens deze lijst van de Taalunie: http://taaladvies.net/taal/aardrijkskundige_namen/

 • Afbeeldingen
  Quick-check: is mijn afbeelding goed genoeg?

- Plak het plaatje in Word en zet de vergroting/verkleining op 24%. Dat is de maat die je afbeelding in het blad krijgt. Een plaatje dat na verkleining kleiner is dan 5,8 cm is te klein. Lever het plaatje aan als los jpg bestand, dus niet in het wordbestand laten staan.

- Of klik met je rechtmuisknop op het bestand van het plaatje. Je ziet bij de eigenschappen de pixelbreedte staan. Is die lager dan 720 pixels dan is het beeld te klein. (zie maten hieronder)

- Of bekijk de bestandsgrootte: is het bestand kleiner dan 500kb? Dan is het waarschijnlijk te klein en wordt de afbeelding onscherp in het blad. 

Maten blad:

1 kolom: 720 pixels breed, 5,8 cm, ongeveer 516 KB of groter

2 kolommen: 1600 pixels breed, 12, 5 cm, 1MB of groter 

Per pagina willen we graag 1 grotere afbeelding of twee kleine als het niet anders kan. 

 

Historica is het blad voor vrouwen- en gendergeschiedenis in Nederland.

Historica verbindt academische vrouwen- en gendergeschiedenis en het brede publiek.

Historica biedt boeiende lectuur voor vrouwen en mannen die zich interesseren voor de geschiedenis van vrouwen en sekse.

Historica biedt u drie keer per jaar vele boeiende artikelen, rubrieken, boekbesprekingen en internationaal nieuws.

Historica heeft een groeiend aantal leden en lezers.

Adverteren in Historica?
Mail of bel ons voor een actuele prijslijst!

Historica advertenties:
Kirsten Zimmerman 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.