Historica

Historica viert in 2019 de invoering van ‘100 Jaar Algemeen Kiesrecht’ met deze speciale uitgave over de strijd voor vrouwenkiesrecht. De vrouwenkiesrechtbeweging kreeg veel medestanders, maar ondervond ook veel tegenstand vanuit alle politieke schakeringen. In de geschiedschrijving is deze strijd verwaarloosd en zelfs voor het juiste herdenkingsjaar in 2019 moest worden gestreden!

In dit themanummer van Historica wordt de vrouwenkiesrechtstrijd vanuit verschillende kanten onder de loep genomen. Hoe paste het vrouwenkiesrecht binnen de politieke discussie over organisch en individueel kiesrecht? Waarom bestreden de socialisten de vrouwenkiesrechtbeweging, terwijl zij wel vrouwenkiesrecht in hun programma’s hadden staan? Wat was de relatie tussen de poging van Aletta Jacobs om zich in 1883 te laten inschrijven als kiezer en de grondwetsherziening van 1887? En hoe snel schakelden alle politieke partijen die in 1917 vrouwen nog bewust hadden uitgesloten van kiesrecht over naar de strijd om de vrouwelijke kiezers?

Voor het aankomende themanummer (oktober 2020) is Historica op zoek naar artikelen over LGBTQ-geschiedenis. Homostudies ontwikkelden zich schoorvoetend tot een volwaardig academisch onderzoeksveld in de jaren ’80. Academici waren oorspronkelijk verdeeld door de - soms hoog oplaaiende - debatten tussen essentialisten en sociaal-constructivisten over het al dan niet bestaan van een a-historische homoseksuele identiteit. Vanaf de 21ste eeuw moedigen queer studies historici echter aan om de dichotomie tussen ‘heteroseksualiteit’ en ‘homoseksualiteit’ op te heffen en oog te hebben voor co-existentie en continuïteit. Historica knoopt graag aan bij de recente ontwikkelingen in deze disciplines met een themanummer over LGBTQ-geschiedenis.

Subcategorieën

In deze rubriek brengt Historica een onderzoeker voor het voetlicht die vanuit haar of zijn discipline reflecteert op de (mogelijke) meerwaarde om te werken vanuit een genderperspectief. Op die manier willen Historica en de VVG actief het wetenschappelijke én publieke debat rond genderonderzoek stimuleren.