In 2019 viert Nederland het 100-jarig bestaan van het algemeen kiesrecht, en meteen ook 100 jaar vrouwenkiesrecht. Het Groninger Museum markeert dit historische feit met de tentoonstelling Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht. Mineke Bosch schreef met Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922 een prachtig synthesewerk. En op tal van plaatsen zijn er activiteiten in het kader van deze viering.

De expositie in het Groninger Museum illustreert hoe jarenlang actievoeren uiteindelijk resulteerde in de gelijkstelling van vrouwen en mannen voor de Kieswet. Ze geeft een uitgebreid overzicht van de turbulente geschiedenis rondom de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Nederland, waarin de Groninger arts Aletta Jacobs een prominente rol speelde. De tentoonstelling toont dat de vrouwenkiesrechtbeweging hier breed gedragen werd: tot in de kleinste dorpen ontstonden vanaf de oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1894 actieve afdelingen. Tegelijkertijd was de kiesrechtbeweging een wereldwijd fenomeen en waren de Nederlanders belangrijke partners in deze internationale strijd. De expositie geeft een overzicht van de vele ontwikkelingen op het gebied van vrouwenkiesrecht en laat ook zien dat de strijd voor gelijkheid van vrouwen en mannen nog steeds voortduurt.

Lees alles over het Groningse programm op https://www.100jaarvrouwenkiesrechtgroningen.nl/

Het boek Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922 van Mineke Bosch is een prachtig en vlot lezend  overzichtswerk van de veertig jaar durende strijd om het vrouwenkiesrecht in Nederland.
Die begon in 1882 toen enkele vrijdenksters het ontbreken van vrouwenkiesrecht ter discussie stelden en Aletta Jacobs tevergeefs probeerde te gaan stemmen. Na de Grondwetswijziging van 1887 die vrouwen expliciet van het kiesrecht uitsloot, kwam de beweging onder leiding van Wilhelmina Drucker op stoom. In 1894 werd de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht, die via talloze afdelingen tot in de kleinste gehuchten uitgroeide tot een moderne massabeweging. Daarmee veranderde ook haar propagandistische werkwijze: van het organiseren van lezingen en het schriftelijk verspreiden van het gedachtegoed tot het houden van steeds indrukwekkender betogingen. Hoe massaal de beweging werd, blijkt uit het Volkspetitionnement voor Vrouwenkiesrecht dat bijna 170.000 handtekeningen opleverde. 
Strijd! bevat naast geïllustreerde teksthoofdstukken ook zelfstandige beeldessays met foto’s en politieke prenten, vaandels, geschilderde portretten en propagandaposters die parallelle verhalen vertellen.

Mineke Bosch, Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922, Uitgeverij Verloren, 2019.
ISBN 9789087047740
392 p., 35 Euro


Een kleine greep uit de andere initiatieven:

  • In het stadhuis van Utrecht loopt de tentoonstelling Vrouwen Stemmen: 100 jaar Vrouwenkiesrecht (met VVG-lid Marjet Douze als gastcurator)
  • Atria organiseert kiesrechttours (meer op www.atria.nu)
  • op NPO2 loopt van 12 mei tot 2 juni een programma waarin de kiesrechtreis van Aletta Jacobs het vertrekpunt is voor een verkenning van vrouwenrechten vandaag
  • Historici nl publiceert 2 dossiers over vrouwenkiesrecht op www.historici.nl/onderwerp/
    gender/
  • ....