Vrouwen, gekozen in Nederlandse gemeenteraden, ná de invoering van het algemeen kiesrecht


Margit van der Steen, 'De vrouwen van 1923. Vrouwen, gekozen in Nederlandse gemeenteraden, ná de invoering van het algemeen kiesrecht', in: Historica 1 (2020), p. 3-9. 


Honderd jaar algemeen kiesrecht in Nederland was een mijlpaal, maar wat gebeurde er daarna? Dit artikel van Margit van der Steen werpt, op basis van diepgaand bronnenonderzoek, licht op de effecten van het actief vrouwenkiesrecht op de samenstelling van de gemeenteraden. Voor het eerst krijgen we een beeld van de vrouwen die in 1923 zitting namen in de gemeenteraden in het hele land. Dat leidt tot een verrassende conclusie over de partij die het meest van het nieuwe stelsel profiteerde.


Lees hier het volledige artikel: