Oude geschiedenis

Kleine dames uit de grote stad: twee dwergdanseressen in de wereld van het Grieks-Romeinse entertainment

Op 21 juni 1907 ontdekten Griekse sponsduikers voor de kust van Tunesië het wrak van een Romeins handelsschip dat bedekt was met een dikke kalklaag. Deze laag was onverstoord, aangezien het schip al 2000 jaar onaangeroerd op 40 meter diepte rustte. De eerste onderwateropgravingen maakten duidelijk dat het schip in de eerste helft van de eerste eeuw voor Christus gezonken was. Het vaartuig bleef gedurende verschillende campagnes zijn  schatten vrijgeven en tijdens de vierde opgraving in 1910 kwamen twee bronzen beeldjes naar boven, die dwergdanseressen voorstelden. Zij zijn tekenend voor de positie die vrouwen met een dergelijke beperking bekleedden in de Grieks-Romeinse wereld en tonen een andere vrouwenwereld dan die van het huwelijk en het moederschap.

Valérie Wyns

Vroegmoderne tijd

Getrouwde alleenstaande prostituees in Brugge tijdens de achttiende eeuw

Toen Marie Viane in 1785 door de Brugse schepenen werd verhoord op verdenking van prostitutie, was de eerste vraag die ze diende te beantwoorden “waerom sij met haeren man niet en woont ende waermede sij haer van haeren kant alleen geneirt.”1 De schepenen vermoedden klaarblijkelijk een verband tussen Marie’s burgerlijke status en leefomstandigheden enerzijds en haar beroepsactiviteiten anderzijds. In dit artikel wordt de relatie tussen beiden nader onderzocht. Hadden getrouwde vrouwen die apart leefden van hun man, de zogenaamde ‘onbestorven weduwes’, meer kans om in de prostitutie te belanden? Of ging het andersom? Duidde het feit dat vrouwen apart leefden op een losbandig bestaan?

Maja Mechant

Moderne geschiedenis

¡Somos mujeres! ¡Queremos poder! De Guatemalteekse vrouwenbeweging en de erfenis van het revolutionaire activisme

Inheemse vrouwen in Centraal Amerika hebben een geschiedenis van deelname in verzetsbewegingen. Desalniettemin is het aantal studies dat de invloed hiervan op de naoorlogse ontwikkeling van de vrouwenbeweging beschouwt beperkt. Dit artikel beschrijft hoe het verzet van inheemse vrouwen in Guatemala hun latere sociale activisme heeft bepaald, en hoe dit verschilt van de manier waarop niet-inheemse activistes met hun verzetsverleden omgingen.

Tine Destrooper

Genderview

Joan Scott

Joan Scott (1941) was the keynote speaker at the Conference ‘Uitsluitend emancipatie’ in de Beurs van Berlage in Amsterdam in October last year. She spoke about the historical concept of emancipation. This was an opportunity for Historica to speak with her about gender history and feminism. Joan Scott is well-known as one of the founders of gender history. With her article ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’, published in 1986, she challenged the foundations of historical practice. In recent books she focused on the relationship between gender and politics. Joan Scott is professor at the School of Social Science in the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey.

Lees het interview

Esmeralda Tijhoff en Greetje Bijl

Recensie

Van vossenjacht tot stembiljet: vrouwen en de Britse politiek (1900-1940)

Christianne Smit

Vrouwenmacht in de politieke elites: van monarchie naar democratie

Margit van der Steen

Onder de loep

Naailessen: nu én toen

Kim Robensyn

Service en boeken