Mineke Bosch (voorzitter) is emeritus hoogleraar moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde vele artikelen en boeken op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis, met een focus op wetenschap, (auto)biografie/lifewriting en (internationale) vrouwen(kiesrecht)bewegingen. Recente projecten zijn een tentoonstelling in het Groninger Museum, “Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht” (2019) en het boek Strijd! De Vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922. Zij promoveerde in 1994 op een onderzoek naar vrouwen in hoger onderwijs en wetenschap in Nederland. In 1998 stond zij aan de wieg van het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht. Sinds 2002 is zij lid van de redactie van L’Homme: Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft.

   
 

Ellen Boonstra-de Jong (secretaris) is verpleegkundige en onderwijskundige. Sinds 2013 is ze secretaris van de VVG. Vanaf 1972 werkte ze in verschillende functies in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam/Vlaardingen en is sinds 2007 ZZP’er. Ellen schreef het boek Ziekenhuis Stroomopwaarts over de geschiedenis van de Schiedamse en Vlaardingse ziekenhuizen. Eveneens schreef zij twee artikelen voor het Jaarboek van de Historische Vereniging Vlaardingen, waaronder een artikel over de illustratrice Berhardina Midderigh-Bokhorst.

   

Greetje Bijl is hoofdredacteur van Historica. Zij is in 2014 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen. Sociale mobiliteit, huwelijk, inkomen, benoemingen en ontslag in het openbaar lager onderwijs in Groningen, ca. 1850-1920. Zij is het aanspreekpunt van de redactie in het bestuur.

   
 

Els Flour (penningmeester) is historica. Ze werkt als archivaris in het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (Brussel) en is actief in Sophia, het Belgische netwerk genderstudies.

 

   

Kim Bootsma is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2017 doet zij daar onderzoek naar de integratie van vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht in de periode 1968-1997. In 2018 won zij de Johanna Naberprijs voor haar scriptie Vrouwen voor het vaderland. Een gendergeschiedenis van het Vrouwen Hulpkorps en de Marine Vrouwenafdeling (1940-1945). Naast bestuurslid van de VVG, is ze ook redacteur bij Historica.

   


De bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Je vindt hier

  • de meest recente jaarverslagen (in de notulen van de Algemene Ledenvergadering)
  • en balans en resultatenrekeningen
  • het beleidsplan (2021-2026)

Het KvK-nummer van de VVG is 40146071.
Het RSIN-nummer is 805763430.