Margit van der Steen (voorzitter)
Dr. Margit van der Steen is sinds 2011 voorzitter van de Vereniging voor Gendergeschiedenis. In dat jaar promoveerde zij bij de Universiteit Leiden op een biografie over de feminist, socioloog en socialist Hilda Verwey-Jonker (1908-2004). Als postdoctoraal onderzoeker deed ze onderzoek naar antipolitieke sentimenten in Den Haag in opdracht van de Universiteit Leiden. Sinds 2011 is ze verbonden aan het KNAW Huygens Instituut Nederlands Geschiedenis als coördinator van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Sinds 2013 is ze eveneens verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

   
 

Ellen Boonstra-de Jong (secretaris)
Drs. Ellen Boonstra-de Jong is verpleegkundige en onderwijskundige. Sinds 2013 is ze secretaris van de VVG. Vanaf 1972 werkte ze in verschillende functies in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam/Vlaardingen en is sinds 2007 ZZP’er. Ellen schreef het boek Ziekenhuis Stroomopwaarts over de geschiedenis van de Schiedamse en Vlaardingse ziekenhuizen. Eveneens schreef zij twee artikelen voor het Jaarboek van de Historische Vereniging Vlaardingen, waaronder een artikel over de illustratrice Berhardina Midderigh-Bokhorst.

   
 

Greetje Bijl
Greetje Bijl is hoofdredacteur van Historica. Zij is in 2014 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen. Sociale mobiliteit, huwelijk, inkomen, benoemingen en ontslag in het openbaar lager onderwijs in Groningen, ca. 1850-1920. Zij is het aanspreekpunt van de redactie in het bestuur.

   
 

Els Flour (penningmeester)
Els Flour is historica. Ze werkt als archivaris in het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (Brussel) en is actief in Sophia, het Belgische netwerk genderstudies.

   
Lonneke Geerlings
Lonneke Geerlings MA Mphil is sinds 2015 redactielid van Historica en was in 2016 waarnemend hoofdredacteur. Zij is als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en waar ze werkt aan haar dissertatie met de (werk)titel Travelling Translator. Rosey Pool (1905-1971) a Dutch Cultural Mobiliser in the ‘Transatlantic Century’ (gereed 2019). Haar interesse gaat uit naar trans-Atlantische Amerikaanse geschiedenis, cultural mobility, biografieën en life writing, Digital Humanities, en uiteraard gender- en vrouwengeschiedenis. Naast haar onderzoek geeft ze (gast)colleges, organiseert ze evenementen en symposia, en speelt ze in een punk/glamrock-band.
   
 Kim Bootsma

Kim Bootsma
Kim Bootsma (aspirant-bestuurslid sinds 2018) is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in militaire geschiedenis en gendergeschiedenis. In haar onderzoek richt zij zich op de integratie van vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht vanaf de jaren zeventig. In 2018 won zij de Johanna Naberprijs voor haar scriptie Vrouwen voor het vaderland. Een gendergeschiedenis van het Vrouwen Hulpkorps en de Marine Vrouwenafdeling (1940-1945).

   
 

Juul Muller
Juul Muller (aspirant-bestuurslid sinds 2018) is historica en werkt als senior adviseur marketing en communicatie bij Atria. Zij is verantwoordelijk voor mediarelaties, pers- en social mediabeleid. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de disseminatie van wetenschappelijk onderzoek. Ze zit het redactieoverleg voor en onderhoudt contacten met samenwerkingspartners, zoals de VVG.


De bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Je vindt hier

  • de meest recente jaarverslagen (in de notulen van de Algemene Ledenvergadering)
  • en balans en resultatenrekeningen
  • het beleidsplan (2016-2021)

Het KvK-nummer van de VVG is 40146071.
Het RSIN-nummer is 805763430.