Greetje Bijl
is hoofdredacteur van Historica. Zij is in 2014 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen. Sociale mobiliteit, huwelijk, inkomen, benoemingen en ontslag in het openbaar lager onderwijs in Groningen, ca. 1850-1920. Als hoofdredacteur van Historica, neemt Greetje ook zitting in het bestuur van de Vereniging voor Gendergeschiedenis.

 
Laura Nys
is redactielid bij Historica sinds 2016. Haar onderzoeksinteressen gaan uit naar de sociale geschiedenis van emoties, kwetsbare groepen en gender. In 2020 verdedigde ze haar doctoraat Het hart van Gabriel B. Jongeren en hun gevoelens in Belgische heropvoedingsinstellingen voor jeugddelinquenten, 1890-1965 (Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel). Momenteel werkt ze als assistent-professor aan de Hankuk University of Foreign Studies in Seoel.


Jonas Roelens is universitair docent gendergeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aan de Universiteit Gent schreef hij een proefschrift over sodomie in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700). Zijn onderzoek focust op gender, lichamelijkheid en (deviante) seksualiteit in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hij is co-auteur van het boek Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België.


 

 

 
Sietske van der Veen
is historicus. Sinds 2019 doet zij als promovendus bij het Huygens Instituut (KNAW) en de Universiteit Utrecht onderzoek naar de sociale mobiliteit en integratie van de Joods-Nederlandse elite (1870-1940). Daarvoor werkte zij als freelancer voor onder andere Historisch Nieuwsblad, Stichting 1001 Vrouwen en de Maand van de Geschiedenis.


 


Clare Wilkinson
richt zich op de socio-economische en culturele geschiedenis van de modern periode. Ze is met name geïnteresseerd in criminaliteit, seksualiteit en de representatie van mannen en vrouwen in de media. Zij is recent gepromoveerd op gender en de berichtgeving over geweldsmisdrijven in Nederlandse kranten.