Recensies

Swingende stofdeeltjes en een kinderwens

In Omdat ze leven: het verhaal van jou en alle kinderen die ik nooit heb gehad, neemt de theater, film- en literatuurwetenschapper en liefhebber van de kwantumtheorie, Brecht de Backer (1987) je mee op haar persoonlijke avontuur naar het moederschap toe. Ze is een alleenstaande, onafhankelijke vrouw die op vrouwen valt en behoorlijk wat weerstand van de buitenwereld moet zien te overwinnen. De Backer schetst in persoonlijk en kristalhelder proza het avontuur van een jonge in Amsterdam neergestreken vrouw, met een kinderwens die nog vormvast moet worden. Want in welke gezinsconstellatie gaat ze haar moederschap vormgeven? Ze doorloopt alles van liefdevolle onenightstands tot diepe kroeggesprekken en frustrerende potentiële speeddonordates. Ze praat met talloze adoptiedeskundigen en luistert naar seminars van huilende stellen met een onvervulde kinderwens. Haar zoon vanuit gene zijde naar deze zijde krijgen betekent vaak teleurgesteld worden en de wanhoop met goede vrienden en goedkope wijn wegdrinken in het park.

/ Julia Maria Keers /

Hoe vier filosofes een nieuwe wereld ontwierpen 1933-1943

Het vuur van de vrijheid gaat over het denken van de vier filosofen Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir en Simone Weil. Hannah Arendt was een politiek filosofe die vandaag de dag nog steeds een grote stempel drukt op de filosofie. Haar werk over totalitaire regimes is het uitgangspunt voor veel onderzoekers die zich met deze thematiek bezighouden. Ayn Rand was de grondlegger van het objectivisme, een denkrichting waar haar bekende roman The fountainhead het startpunt voor was. Simone de Beauvoir, natuurlijk bekend van Le deuxième sexe, schreef ook talloze romans en was een van de grondleggers van het existentialisme. Simone Weil was filosofe en politiek activiste. Tijdens haar leven publiceerde zij enkele artikelen, de rest van haar oeuvre is postuum uitgegeven. Het boek beschrijft de periode 1933 tot 1943, roerige tijden in Europa, en daarmee ook in het leven van deze denkers. Het boek begint in 1943. Het hoofdstuk daarna markeert het begin van een chronologische opbouw vanaf 1933, om weer te eindigen bij 1943.

/ Loes Heiligers /

 Wilhelmina van Pruisen (1751-1820). De informele macht van een prinses

In 1908 publiceerde Johanna W.A. Naber een biografie over Prinses Wilhelmina van Pruisen. Deze uit Berlijn afkomstige prinses huwde in 1767 met Willem V, de laatste erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1751-1795). Voorliggende titel, Maarten-Jan Dongelmans’ Oranjeprinses op drift, belooft een vernieuwende interpretatie te geven van Van Pruisens’ politiek zo spannende, en al vaker beschreven leven.

Van Pruisens’ regeerperiode wordt gekenmerkt door ingrijpende staatkundige wisselingen. Zij leefde tijdens het zogeheten Revolutietijdvak. Dit tijdperk staat in de hedendaagse historiografie bekend als het prilste begin van de wording van de democratische rechtstaat. De Oranjes kregen toen te maken met een patriotse oppositie, die vanaf 1780 meer bestuurlijke inspraak eiste. Van Pruisens’ claim to fame is haar daadkrachtige leidersrol in de strijd tegen deze revolutionaire beweging.

/ Edwina Hagen /

Nieuw licht op Elise van Calcar

100 jaar geleden publiceerde J.H. Sikemeier een lijvige biografie over Elise van Calcar, nog steeds een belangrijke bron voor onderzoek naar haar. En nu stelt Annette Faber zich in Elise van Calcar (1822-1904), gedreven en begeesterd tot doel een alternatief te bieden voor Sikemeiers hagiografie. Achter Fabers hoofdvraag: “Op welke manieren heeft Elise van Calcar (1822-1904) in haar leven en werk een betekenisvolle plaats verworven op het terrein van letterkunde, onderwijs, feminisme en spiritualisme in Nederland?” [27] gaat een veelbelovend plan schuil. Faber wil Elise’s uiteenlopende rollen “in verschillende maatschappelijke velden bestuderen, om ze daarna, overkoepelend, samen te brengen en inzicht te genereren in de wisselwerking daartussen.” [29]

Met dit boek wil de auteur laten zien hoe het vrouwen is vergaan, die in 1956 met de ingenieursstudie in Delft begonnen. In dat jaar werd dit beroepsperspectief nog als masculien gezien. En volgens een presentatie op de internationale dag van vrouwen en meisjes in 2019 (1) blijkt dit imago nog steeds te bestaan. In recentere studies naar vrouwen in technische beroepen wordt vaak benadrukt dat intrinsiek lagere niveaus van zelfvertrouwen, motivatie en ambitie bij vrouwen ervoor zorgen dat ze uitdagende carrières en traditioneel mannelijke beroepen uit de weg gaan (2). Vrouwen zouden minder bereid zijn om 'the extra mile' te lopen of 'de offers te brengen' (3). Maar het tegendeel blijkt waar. Gender gebonden normen in de wetenschappelijke techniek werpen voor vrouwen barrières op bij het opbouwen van hun loopbaanvertrouwen (4).