De VVG

De Vereniging voor Gendergeschiedenis of VVG werd in 1987 opgericht. Ze is de opvolger van het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis (LOV), dat in 1976 ontstond. Sinds 2009 behoort ook gendergeschiedenis tot het terrein van de VVG.

De VVG fungeert binnen het Nederlandse taalgebied als platform voor gendergeschiedenis (zowel vrouwen als mannIn en omvattend) en richt zich tot academici, studenten, onderwijzend personeel en iedereen die zich interesseert voor gendergeschiedenis.

Sinds juni 2022 heet de vereniging officieel "VVG platform voor vrouwen- en gendergeschiedenis". De huisstijl zal daar te zijner tijd op worden aangepast.

 

Doelstellingen

De VVG stelt zich tot doel om

• te informeren over nieuwe ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van gendergeschiedenis.
• historisch onderzoek te belichten dat een genderperspectief integreert en te tonen hoe gender werkt in samenlevingen uit het heden en verleden 
• in alle onderwijsniveaus de interesse voor gendergeschiedenis te vergroten.

 

Activiteiten

Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken, stimuleert, coördineert en/of ontwikkelt de VVG meerdere activiteiten:
• Bijeenkomsten op vlak van gendergeschiedenis
• De uitgave van een tijdschrift (Historica)
• Het onderhouden van deze website
• Samenwerking met andere organisaties

 

Lid worden?

Als lid ontvang je drie maal per jaar het blad Historica en heb je stemrecht in de Algemene Ledenvergadering, die eenmaal per jaar plaatsvindt. Daarnaast kunnen leden met korting het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis ontvangen.


Klik hier om lid te worden van de VvG.

 

De VVG krijgt financiële steun van het Feministisch Cultuurfonds voor Gender & Wetenschap. Ze is aangesloten bij de International Federation for Research in Women’s History (IFRWH).