Oudheid

Koningin Izebel en haar zegel
Ze was een van de meest beroemde en beruchte koninginnen in het oude Israël, de dochter van de Fenicische koning Etbaäl van Sidon en de vrouw van koning Achab van Israël (872-851 v.Chr.). Ze verwierf enorme macht, maar kwam tenslotte jammerlijk aan haar eind. Izebel is voor de bijbelschrijvers het symbool voor de slechte vrouw bij uitstek. Ten onrechte, zoals blijkt uit recent onderzoek van een zegel dat zeer waarschijnlijk aan haar heeft toebehoord. Wie was deze buitenlandse vrouw in Israël? Wat waren haar motieven en idealen?

Marjo C.A. Korpel

Tweede Wereldoorlog

Belgische vrouwen in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten naar schatting 20.000 à 30.000 Belgische vrouwen in Duitsland samen met andere arbeidersmeisjes in de oorlogsindustrie, als dienstbode in een officierenhotel, hun echtgenoot achterna of wanhopig, arm en alleen. Vrijwillig of verplicht. Voor enkele maanden of voor twee of meer lange jaren. Onderzoek naar dit boeiende stukje oorlogsgeschiedenis ontbreekt bijna volledig.

Hannelore Vandebroek

Middeleeuwen

Een alternatieve versie van de zondeval in een middeleeuws handschrift
In het midden van de zeventiende eeuw publiceerde de Nederlander Francis Junius vier Oudengelse gedichten waarvan hij dacht dat ze door de zevende-eeuwse herder en dichter Caedmon waren geschreven. Sindsdien heeft het handschrift, nu bekend als Junius 11, voor veel ophef gezorgd. Gedurende bijna driehonderd jaar is er weinig overeenstemming bereikt onder geleerden die dit handschrift hebben bestudeerd. Dit is vooral te wijten aan een deel van het eerste gedicht, waarin Adam en vooral Eva blijken vrij gepleit te worden van de zondeval - iets wat niet gewoon was in een middeleeuws werk. De reeks miniaturen van de zondeval die dit handschrift opluisteren, vormden het onderwerp van mijn onderzoek. Tot nu toe werden deze afbeeldingen streng aan de tekst gekoppeld, en dat zorgde voor grote problemen. Ik beschouw de miniaturen als een onafhankelijk maar parallel verhaal, waarbij de verluchter niet alleen het gedicht illustreerde, maar ook gebruik maakte van visuele middelen om de opvattingen en denkbeelden van zijn milieu weer te geven.

Jill Bradley

Biografie

Margaret Beaufort en Hendrik Tudor
Op 28 januari 1457 vond in een kasteel in Zuid-Wales een zeer zware bevalling plaats. Terwijl buiten de kasteelmuren de heren Lancastrianen en Yorkisten met behulp van hun privélegers en onder robuust wapengekletter hun (Rozen)oorlogen uitvochten, moest de jonge vrouw binnen de muren haar strijd zonder hulp volbrengen. Onder grote pijnen en met veel moeite bracht zij haar kind, een jongen, levend ter wereld. Met het overleven van moeder en zoon begint de geschiedenis van Margaret Beaufort en Hendrik Tudor.

Angela Crott

Romeinse rijk

Vrouwen in de steden van Italië en de westelijke provincies van het Romeinse rijk
“Heerszuchtige intrigantes”, “gefrustreerde gifmengsters” of “liederlijke losbollen”; in dit soort termen beschrijven vele antieke literaire bronnen Romeinse vrouwen die een rol speelden in het openbare leven. Door het gebruik van een ander type bronnen (inscripties) en aandacht voor de talrijke steden buiten Rome rijst echter een heel ander beeld van de openbare rol van vrouwen in de Romeinse samenleving op.

Emily Hemelrijk

Verenigde Staten

Victoria Woodhull, petticoat politica
Hillary Clinton haalde dit voorjaar de nominatie als presidentskandidaat van de Democratische Partij niet. Blijkbaar willen de Verenigde Staten geen vrouwelijke president. In 1872 al dong voor het eerst een vrouw naar het leiderschap van de VSA. Ook zij werd afgeschilderd als “wicked”, “Ms Satan”,… en kreeg een berg modder, roddels en verdachtmakingen over haar hoofd. Victoria Woodhull was een merkwaardige vrouw. “If you spliced the genes of Hillary Clinton, Madonna, Heidi Fleiss and Margaret Thatcher, you might have someone like Victoria Woodhull.” Zei ooit een Amerikaans journalist.

Eliane Van den Ende

Recensie

Het publieke leven van verborgen vrouwen
Het nieuwe werk van Anneke Mulder-Bakker, Verborgen vrouwen. Kluizenaressen in de middeleeuwse stad, slaagt er met brio in een vernieuwend licht te werpen op het leven van stadskluizenaressen in het middeleeuwse Europa. Met haar overvloed aan informatie schetst zij ons een levendig beeld van het leven van vier kluizenaressen, hun kijk op de wereld, de impact die zij hadden op de maatschappij rondom hen en de visuele cultuur die hen omringde.

Imke de Gier

Onder de loep

Documentaire over vrouwenhulpverlening

Grietje Keller

VVG
Eveline Buchheim


Boeken en service

De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.